Flickr

Instagram

Instagram

niedziela, 8 marca 2015

Piękna ko­bieta po­doba się oczom, dob­ra ko­bieta - ser­cu. Pier­wsza jest klej­no­tem, dru­ga - skarbem.


Napoleon Bonaparte

1 komentarz: